Danh sách

Cephlexin Monohydrate

0
Cephlexin Monohydrate - SĐK VN-2073-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cephlexin Monohydrate Nguyên liệu dạng bột-99% - Cephalexin monohydrate

Cephlexin Monohydrate

0
Cephlexin Monohydrate - SĐK VN-2073-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cephlexin Monohydrate Nguyên liệu dạng bột-99% - Cephalexin monohydrate

Ampicillin Trihydrate

0
Ampicillin Trihydrate - SĐK VN-2072-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ampicillin Trihydrate Nguyên liệu dạng bột-98% - Ampicillin trihydrate

Amoxicillin Trihydrate

0
Amoxicillin Trihydrate - SĐK VN-2071-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Amoxicillin Trihydrate Nguyên liệu dạng bột-98% - Amoxicilline trihydrate