Danh sách

Klacid MR

0
Klacid MR - SĐK VN-9913-10 - Khoáng chất và Vitamin. Klacid MR Viên nén giải phóng chậm - Clarithromycin

Femoston Conti

0
Femoston Conti - SĐK VN-18649-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Femoston Conti Viên nén bao phim - Estradiol 1 mg; Dydrogesterone 10 mg

Lucrin PDS Depot 3.75mg

0
Lucrin PDS Depot 3.75mg - SĐK VN-14888-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Lucrin PDS Depot 3.75mg hỗn dịch tiêm - Leuprorelin acetate

Lucrin PDS Depot 11.25mg

0
Lucrin PDS Depot 11.25mg - SĐK VN-14887-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Lucrin PDS Depot 11.25mg hỗn dịch tiêm - Leuprorelin acetate

Zemplar

0
Zemplar - SĐK VN1-581-11 - Thuốc khác. Zemplar Dung dịch thuốc tiêm - Paricalcitol

Zemplar

0
Zemplar - SĐK VN1-581-11 - Thuốc khác. Zemplar Dung dịch thuốc tiêm - Paricalcitol

Aluvia 100mg/25mg

0
Aluvia 100mg/25mg - SĐK VN-9910-10 - Thuốc khác. Aluvia 100mg/25mg Viên nén bao phim - Lopinavir, Ritonavir

Sevorane

0
Sevorane - SĐK VN-8411-09 - Thuốc khác. Sevorane dung dịch để hít -

Survanta

0
Survanta - SĐK VN-12133-11 - Thuốc khác. Survanta Hỗn dịch dùng đường nội khí quản - Phospholipids (Bovine lung lipids)

Foster

0
Foster - SĐK VN-18800-15 - Thuốc khác. Foster Thuốc phun mù dùng để hít - Beclomethasone dipropionate 100mcg/liều xịt; Formoterol fumarate dihydrate 6mcg/liều xịt