Danh sách

Oramep

0
Oramep - SĐK VN-2076-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Oramep Viên nén-2mg - Glimepiride

Amlotens

0
Amlotens - SĐK VN-2074-06 - Thuốc tim mạch. Amlotens Viên nén-5mg Amlodipin - Amlodipine besylate

Amlotens

0
Amlotens - SĐK VN-2075-06 - Thuốc tim mạch. Amlotens Viên nén-10mg Amlodipin - Amlodipine besylate

Cethista

0
Cethista - SĐK VN-2551-07 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Cethista Viên nén bao phim-10mg - Cetirizine dihydrochloride