Danh sách

Intagra 50

0
Intagra 50 - SĐK VN-22272-19Nhà sản xuất Intas Pharmaceu - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Intagra 50 Viên nén bao phim - Sildenafil (dưới dạng Sidenafil citrat) 50mg

Losartas-HT

0
Losartas-HT - SĐK VN-22273-19 - Thuốc tim mạch. Losartas-HT Viên nén bao phim - Losartan Kali 50mg;Hydrochlorothiazid12,5mg

Oliza-10

0
Oliza-10 - SĐK VN-22274-19 - Thuốc hướng tâm thần. Oliza-10 Viên nén bao phim - Olanzapin 10mg

Oliza-5

0
Oliza-5 - SĐK VN-22275-19 - Thuốc hướng tâm thần. Oliza-5 Viên nén bao phim - Olanzapin 5mg