Danh sách

Ceftriaci

0
Ceftriaci - SĐK VN-12143-11 - Thuốc khác. Ceftriaci Bột pha tiêm - Ceftriaxon Natri

Aspax

0
Aspax - SĐK VN-14424-12 - Thuốc khác. Aspax Viên nén bao phim - Sparfloxacin

Pantoliv

0
Pantoliv - SĐK VN-12833-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Pantoliv Viên nén bao tan trong ruột - Pantoprazole sodium sesquihydrate

Alvasta 10

0
Alvasta 10 - SĐK VN-12144-11 - Thuốc tim mạch. Alvasta 10 Viên nén bao phim - Atorvastatin

TV-Cefradin 500mg

0
TV-Cefradin 500mg - SĐK VD-5528-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. TV-Cefradin 500mg Viên nang - Cefradin

Efixime-100

0
Efixime-100 - SĐK VN-6875-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Efixime-100 Viên nén - Cefixime

Acicef – 100

0
Acicef - 100 - SĐK VN-12141-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Acicef - 100 Viên nén bao phim - Cefixime

Acicef – 200

0
Acicef - 200 - SĐK VN-12142-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Acicef - 200 Viên nén bao phim - Cefixime

Ximpef

0
Ximpef - SĐK VN-15183-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ximpef bột pha hỗn dịch - Cefdinir

Rozone

0
Rozone - SĐK VN-14425-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rozone Bột pha tiêm - Cefoperazone Sodium, Sulbactam sodium