Danh sách

Renapril Tablet 10mg

0
Renapril Tablet 10mg - SĐK VN-6382-08 - Thuốc tim mạch. Renapril Tablet 10mg Viên nén - Enalapril maleate

Renapril Tablet 5mg

0
Renapril Tablet 5mg - SĐK VN-6383-08 - Thuốc tim mạch. Renapril Tablet 5mg Viên nén - Enalapril maleate

Tobramycin

0
Tobramycin - SĐK VN-3351-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tobramycin Dung dịch tiêm-80mg/2ml Tobramycin - Tobramycin sulfate

Ampisulcillin 1,5g

0
Ampisulcillin 1,5g - SĐK VN-4143-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ampisulcillin 1,5g Bột pha dung dịch tiêm-1g/500mg - Ampicillin, Sulbactam

Ampisulcillin 750mg

0
Ampisulcillin 750mg - SĐK VN-4144-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ampisulcillin 750mg Bột pha dung dịch tiêm-500mg/250mg - Ampicillin, Sulbactam

Cefuroxime Actavis 1,5g

0
Cefuroxime Actavis 1,5g - SĐK VN-5813-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefuroxime Actavis 1,5g Bột pha tiêm 1,5g Cefuroxime - Cefuroxim sodium

Cefuroxime Actavis 750mg

0
Cefuroxime Actavis 750mg - SĐK VN-5814-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefuroxime Actavis 750mg Bột pha tiêm 750mg Cefuroxime - Cefuroxim sodium