Danh sách

Flucozal 150

0
Flucozal 150 - SĐK VN-0717-06 - Khoáng chất và Vitamin. Flucozal 150 Viên nang-150mg - Fluconazole
Thuốc Cloxilan 500mg - SĐK VN-5345-01

Cloxilan 500mg

0
Cloxilan 500mg - SĐK VN-5345-01 - Khoáng chất và Vitamin. Cloxilan 500mg Viên nang - Cloxacillin

Cleron 250

0
Cleron 250 - SĐK VN-9397-05 - Khoáng chất và Vitamin. Cleron 250 Viên nén - Clarithromycin
Thuốc Cifex 100mg/5ml - SĐK VN-8867-04

Cifex 100mg/5ml

0
Cifex 100mg/5ml - SĐK VN-8867-04 - Khoáng chất và Vitamin. Cifex 100mg/5ml Bột pha hỗn dịch uống - Cefixime

Diametil 500

0
Diametil 500 - SĐK VN-0004-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Diametil 500 Viên nén bao phim-500mg - Metformin

Diametil

0
Diametil - SĐK VN-0003-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Diametil Viên nén bao phim-850mg - Metformin

Bicarmol 5

0
Bicarmol 5 - SĐK VN-1090-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Bicarmol 5 Viên nén-5mg - Carbimazole

Diametil 850

0
Diametil 850 - SĐK VN-15184-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Diametil 850 Viên nén bao phim - Metformin hydrochloride

Repafort

0
Repafort - SĐK VN-6876-08 - Thuốc khác. Repafort Viên nén bao phim - Glucosamin NaCl, Chondroitin sulphate

Timet

0
Timet - SĐK VN-5724-01 - Thuốc đường tiêu hóa. Timet Viên nén - Cimetidine