Danh sách

Bimoxyl

0
Bimoxyl - SĐK VN-5722-01 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Bimoxyl Viên nén bao phim - Amoxicilline, Clavulanic acid

Lorytec 10

0
Lorytec 10 - SĐK VN-0718-06 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Lorytec 10 Viên nén-10mg - Loratadine

Lorytec 10

0
Lorytec 10 - SĐK VN-15187-12 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Lorytec 10 Viên nén - Loratadine

Nimetab

0
Nimetab - SĐK VN-5723-01 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Nimetab Viên nén bao phim - Nimesulide

Naprorex 250

0
Naprorex 250 - SĐK VN-5346-01 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Naprorex 250 Viên nén - Naproxen

Naprorex 500

0
Naprorex 500 - SĐK VN-5347-01 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Naprorex 500 Viên nén - Naproxen

Paracetamol 500mg

0
Paracetamol 500mg - SĐK VD-5535-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paracetamol 500mg Viên nang tím nhạt-tím nhạt - Paracetamol

Cartisafe

0
Cartisafe - SĐK VN-7425-09 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cartisafe Viên nén bao phim - Glucosamin sulfate; Chondroitin sulfate

Melgez 7.5mg tablets

0
Melgez 7.5mg tablets - SĐK VN-18492-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Melgez 7.5mg tablets Viên nén - Meloxicam 7,5 mg

Melgez 7,5mg

0
Melgez 7,5mg - SĐK VN-5155-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Melgez 7,5mg Viên nén - Meloxicam