Danh sách

Cipad

0
Cipad - SĐK VN-8563-04 - Khoáng chất và Vitamin. Cipad Dung dịch tiêm tĩnh mạch - Ciprofloxacin

Cipad 500

0
Cipad 500 - SĐK VN-8878-04 - Khoáng chất và Vitamin. Cipad 500 Viên nén - Ciprofloxacin

Cipad 500

0
Cipad 500 - SĐK VN-10716-10 - Thuốc khác. Cipad 500 Viên nén bao phim - Ciprofloxacin Hydrochloride

Siozole

0
Siozole - SĐK VN-9896-05 - Thuốc đường tiêu hóa. Siozole Viên nang - Omeprazole

Cipad

0
Cipad - SĐK VN-8563-04 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cipad Dung dịch tiêm tĩnh mạch - Ciprofloxacin

Cipad 500

0
Cipad 500 - SĐK VN-8878-04 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cipad 500 Viên nén - Ciprofloxacin

Aldezil

0
Aldezil - SĐK VN-0722-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Aldezil Dung dịch tiêm truyền-0,5g/100ml - Metronidazole

Cipad intravenous infusion

0
Cipad intravenous infusion - SĐK VN-18130-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cipad intravenous infusion Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Ciprofloxacin (dưới dạng Ciprofloxacin HCl) 200mg/100ml

AIdezil injection isotonic

0
AIdezil injection isotonic - SĐK VN-18129-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. AIdezil injection isotonic Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - MetronidazoI 500mg/100ml