Danh sách

Pringlob 10

0
Pringlob 10 - SĐK VN-20906-18 - Thuốc tim mạch. Pringlob 10 Viên nén - Lisinopril (dưới dạng Lisinopril USP) 10mg

Funspor 200

0
Funspor 200 - SĐK VN-22055-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Funspor 200 Viên nang cứng - Fluconazol 200mg

Deferglob 500

0
Deferglob 500 - SĐK VN-21171-18 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Deferglob 500 Viên nén phân tán - Deferasirox 500mg

Deferglob 250

0
Deferglob 250 - SĐK VN-21662-19 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Deferglob 250 Viên nén phân tán - Deferasirox 250mg