Danh sách

Alcaine

0
Alcaine - SĐK VN-13473-11 - Thuốc khác. Alcaine Dung dịch vô khuẩn nhỏ mắt - Proparacaine hydrochloride (Proxymetacaine hydrochloride)

Emadine

0
Emadine - SĐK VN-2088-06 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Emadine Dung dịch nhỏ mắt-0,05% - Emedastine difumarate

Systane

0
Systane - SĐK VN-1572-06 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Systane Thuốc nhỏ mắt - Polymethylene glycol 400, Propylene glycol

Tobrex

0
Tobrex - SĐK VN-19385-15 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Tobrex Dung dịch nhỏ mắt vô khuẩn - Tobramycin 3 mg/ml

Obogyl 250mg

0
Obogyl 250mg - SĐK VD-1482-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Obogyl 250mg Viên nang - Glucosamine sulfate, potassium chloride