Danh sách

Forminal-850

0
Forminal-850 - SĐK VN-4958-10 - Thuốc khác. Forminal-850 Viên nén bao phim - Metformin Hydrochloride

Alembictellzy H

0
Alembictellzy H - SĐK VN-19764-16 - Thuốc tim mạch. Alembictellzy H Viên nén hai lớp - Telmisartan 40mg; Hydrochlorothiazid 12,5mg

Moxoft

0
Moxoft - SĐK VN-19763-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Moxoft Viên nén bao phim - Moxifloxacin (dưới dạng Moxifloxacin hydroclorid) 400 mg

Alembic Azithral

0
Alembic Azithral - SĐK VN-19765-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Alembic Azithral Bột đông khô pha tiêm - Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrat) 500mg