Danh sách

Lormeg

0
Lormeg - SĐK VN-6117-02 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Lormeg Viên nén - Loratadine

Lormeg

0
Lormeg - SĐK VN-3357-07 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Lormeg Viên nén-10mg - Loratadine

Lormeg

0
Lormeg - SĐK VN-16562-13 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Lormeg Viên nén - Loratadine 10mg

Vovo

0
Vovo - SĐK VN-7607-03 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Vovo Dung dịch tiêm - Diclofenac sodium

Sionara 100

0
Sionara 100 - SĐK VN-6119-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Sionara 100 Viên nang - Celecoxib

Sionara 200

0
Sionara 200 - SĐK VN-6120-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Sionara 200 Viên nang - Celecoxib

Rofegesic 12,5

0
Rofegesic 12,5 - SĐK VN-5741-01 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Rofegesic 12,5 Viên nén - Rofecoxib

Rofegesic 25

0
Rofegesic 25 - SĐK VN-5742-01 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Rofegesic 25 Viên nén - Rofecoxib

Nimegesic IR

0
Nimegesic IR - SĐK VN-6118-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Nimegesic IR Viên nén tan nhanh - Nimesulide

Nimegesic

0
Nimegesic - SĐK VN-0728-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Nimegesic Viên nén-100mg - Nimesulide