Danh sách

Gazore 1g

0
Gazore 1g - SĐK VN-2090-06 - Khoáng chất và Vitamin. Gazore 1g Bột pha tiêm-1g Cefepime - Cefepime hydrochloride, L-arginine

Rapeed 20

0
Rapeed 20 - SĐK VN-21577-18 - Thuốc khác. Rapeed 20 Viên nén bao tan trong ruột - Rabeprazol natri 20mg

Rabirol 20

0
Rabirol 20 - SĐK VN-5165-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Rabirol 20 Viên nén bao tan trong ruột 20mg Rabeprazole - Rabeprazole Sodium

Ondem Tablets 4 mg

0
Ondem Tablets 4 mg - SĐK VN-16564-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Ondem Tablets 4 mg Viên nén bao phim - Ondansetron (dưới dạng Ondansetron hydrochloride) 4mg

Bebloc-5 Tablet

0
Bebloc-5 Tablet - SĐK VN-9441-10 - Thuốc tim mạch. Bebloc-5 Tablet Viên nén - Amlodipine besilate

Jupiros 5

0
Jupiros 5 - SĐK VN-17224-13 - Thuốc tim mạch. Jupiros 5 Viên nén bao phim - Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 5mg

Loskem 25

0
Loskem 25 - SĐK VN-17633-14 - Thuốc tim mạch. Loskem 25 Viên nén bao phim - Losartan Kali 25mg

Jupiros 10

0
Jupiros 10 - SĐK VN-17814-14 - Thuốc tim mạch. Jupiros 10 Viên nén bao phim - Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 10mg

Loskem 50

0
Loskem 50 - SĐK VN-18692-15 - Thuốc tim mạch. Loskem 50 Viên nén bao phim - Losartan kali 50 mg

Mycokem capsules 250mg

0
Mycokem capsules 250mg - SĐK VN-18134-14 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Mycokem capsules 250mg Viên nang cứng - Mycophenolat mofetil 250mg