Danh sách

Ganfort

0
Ganfort - SĐK VN-19767-16 - Thuốc khác. Ganfort Dung dịch nhỏ mắt - Bimatoprost 0,3mg/ml; Timolol (dưới dạng Timolol maleat 6,8mg) 5mg/ml

Ganfort PF

0
Ganfort PF - SĐK VN-19768-16 - Thuốc khác. Ganfort PF Dung dịch nhỏ mắt - Bimatoprost 0,3mg/ml; Timolol (dưới dạng Timolol maleat 6,8mg/ml) 5mg/ml
Thuốc Optive - SĐK VN-20127-16

Optive

0
Optive - SĐK VN-20127-16 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Optive Dung dịch nhỏ mắt - Natri carboxymethylcellulose 5mg/ml; Glycerin 9mg/ml