Danh sách

Optive Advanced UD

0
Optive Advanced UD - SĐK VN-20374-17 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Optive Advanced UD Dung dịch nhỏ mắt - Mỗi 0,4ml dung dịch chứa Carboxymethylcellulose natri 2mg; Glycerin 4mg; polysorbate 80 2mg
Thuốc Combigan - SĐK VN-20373-17

Combigan

0
Combigan - SĐK VN-20373-17 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Combigan Dung dịch nhỏ mắt - Brimonidin tartrat 2mg/ml; Timolol (dưới dạng Timolol maleat) 5mg/ml
Thuốc Restasis - SĐK VN-21663-19

Restasis

0
Restasis - SĐK VN-21663-19 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Restasis Hỗn dịch nhỏ mắt - Mỗi 1ml hỗn dịch chứa Cyclosporin 0,05mg