Danh sách

Jurnista

0
Jurnista - SĐK VN2-506-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Jurnista Viên nén phóng thích kéo dài - Hydromorphon HCl 32mg

Jurnista

0
Jurnista - SĐK VN2-505-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Jurnista Viên nén phóng thích kéo dài - Hydromorphon HCl 16,35mg

Jurnista

0
Jurnista - SĐK VN2-507-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Jurnista Viên nén phóng thích kéo dài - Hydromorphon HCl 8,72 mg;