Danh sách

Clariom

0
Clariom - SĐK VN-5359-01 - Khoáng chất và Vitamin. Clariom Viên nén bao phim - Clarithromycin

Tinimax

0
Tinimax - SĐK VN-5361-01 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tinimax Viên nén bao phim - Tinidazole

Rothximax

0
Rothximax - SĐK VN-5360-01 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rothximax Viên nén bao phim - Roxithromycin

Clariom

0
Clariom - SĐK VN-5359-01 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Clariom Viên nén bao phim - Clarithromycin

Cefaplus

0
Cefaplus - SĐK VN-5358-01 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefaplus Viên nang - Cefadroxil