Danh sách

Fixdep-180

0
Fixdep-180 - SĐK VN-7441-09 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fixdep-180 Viên nén - Fexofenadine Hydrochloride

Umeran 50 Tablets

0
Umeran 50 Tablets - SĐK VN-9406-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Umeran 50 Tablets Viên nén - Diclofenac

Umeran 75

0
Umeran 75 - SĐK VN-2099-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Umeran 75 Thuốc tiêm-75mg/3ml - Diclofenac sodium

Umeran SR100

0
Umeran SR100 - SĐK VN-0738-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Umeran SR100 Viên nén bao phim tác dụng kéo dài-100mg - Diclofenac sodium

Ibuprofen Tablets B.P.400mg

0
Ibuprofen Tablets B.P.400mg - SĐK VN-1577-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ibuprofen Tablets B.P.400mg Viên nén bao phim-400mg - Ibuprofen

Wonsozym Tab

0
Wonsozym Tab - SĐK VD-5077-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Wonsozym Tab Viên nén - Lysozyme hydrochloride

Umeran 75

0
Umeran 75 - SĐK VN-15709-12 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Umeran 75 Dung dịch tiêm bắp - Diclofenac Sodium

Ibuprofen 400mg

0
Ibuprofen 400mg - SĐK VN-15195-12 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ibuprofen 400mg Viên nén bao phim - Ibuprofen