Danh sách

Cefuroxim

0
Cefuroxim - SĐK VN-8048-04 - Khoáng chất và Vitamin. Cefuroxim Viên nén - Cefuroxime

Cefuroxim

0
Cefuroxim - SĐK VN-8049-04 - Khoáng chất và Vitamin. Cefuroxim Viên nén bao phim - Cefuroxime

TCL-R-20 Tablet

0
TCL-R-20 Tablet - SĐK VN-7973-09 - Thuốc khác. TCL-R-20 Tablet Viên nén bao phim - Atovastatin calcium trihydrate

Gianco Tablet

0
Gianco Tablet - SĐK VN-6893-08 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Gianco Tablet Viên nén bao phim - Tolperisone Hydrochloride

Chexid 30

0
Chexid 30 - SĐK VN-8050-04 - Thuốc đường tiêu hóa. Chexid 30 Viên nang - Lansoprazole

Noigel

0
Noigel - SĐK VN-5080-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Noigel Hỗn dịch uống - magnesium Aluminum silicate

Proton-P Injection

0
Proton-P Injection - SĐK VN-16441-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Proton-P Injection bột đông khô pha tiêm - Pantoprazole (dưới dạng pantoprazole natri sesquihydrate) 40mg

Emparis Injection

0
Emparis Injection - SĐK VN-16575-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Emparis Injection Bột đông khô pha tiêm - Esomeprazole (dưới dạng Esomeprazole sodium) 40mg

Pantopro

0
Pantopro - SĐK VN-18145-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Pantopro Viên nén bao tan trong ruột - PantoprazoI (dưới dạng PantoprazoI natri) 40mg
Thuốc Rabaris Tablet - SĐK VN-17641-14

Rabaris Tablet

0
Rabaris Tablet - SĐK VN-17641-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Rabaris Tablet Viên nén bao tan trong ruột - Rabeprazole natri 20mg