Danh sách

Fexofen-120

0
Fexofen-120 - SĐK VN-0033-06 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexofen-120 Viên nén bao phim-120mg - Fexofenadine

Fexofenadine hydrochloride Tablets 180mg

0
Fexofenadine hydrochloride Tablets 180mg - SĐK VN-9261-05 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexofenadine hydrochloride Tablets 180mg Viên nén bao phim - Fexofenadine