Danh sách

Lofxito tablet

0
Lofxito tablet - SĐK VN-6894-08 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Lofxito tablet Viên nén bao phim - Lomefloxacin Hydrochloride

Omparis Injection

0
Omparis Injection - SĐK VN-16123-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Omparis Injection bột đông khô pha tiêm - Omeprazole (dưới dạng Omeprazole sodium) 40mg

Bronast Tablet

0
Bronast Tablet - SĐK VN-17242-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Bronast Tablet Viên bao tan trong ruột - Esomeprazole (dưới dạng Esomeprazole magnesi dihydrate) 20mg

Apuldon Paediatric Drops

0
Apuldon Paediatric Drops - SĐK VN-17828-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Apuldon Paediatric Drops Hỗn dịch uống - Domperidon 5mg/1ml

Apuldon Suspension

0
Apuldon Suspension - SĐK VN-17829-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Apuldon Suspension Hỗn dịch uống. - Domperidon 5mg/5ml

Ruvastin-10 tablet

0
Ruvastin-10 tablet - SĐK VN-19001-15 - Thuốc tim mạch. Ruvastin-10 tablet Viên nén bao phim - Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 10mg

Hemoral Tablet

0
Hemoral Tablet - SĐK VN-19780-16 - Thuốc tim mạch. Hemoral Tablet Viên nén bao phim - Diosmin 450mg; Hesperidin 50mg

Taxetil capsule

0
Taxetil capsule - SĐK VN-15202-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Taxetil capsule Viên nang cứng - Cefpodoxime proxetil

Tohan capsule

0
Tohan capsule - SĐK VN-18147-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tohan capsule Viên nang cứng - Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim proxetil) 200mg

Lefxacin tablet

0
Lefxacin tablet - SĐK VN-18146-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Lefxacin tablet Viên nén bao phim - Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) 500mg