Danh sách

G Sulide

0
G Sulide - SĐK VN-5377-01 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. G Sulide Viên nén - Nimesulide

Erdon 100 TR

0
Erdon 100 TR - SĐK VN-5371-01 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Erdon 100 TR Viên nang giải phóng chậm - Diclofenac

Advifen 400

0
Advifen 400 - SĐK VN-9447-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Advifen 400 Viên nang mềm - Ibuprofen

Medox tab

0
Medox tab - SĐK VN-4159-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Medox tab Viên nén bao phim-7,5mg - Meloxicam

Coniflam

0
Coniflam - SĐK VN-6906-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Coniflam Viên nén - Paracetamol; Ibuprofen