Danh sách

Efavirenz 600mg/ Emtricitabine 200mg/ Tenofovir disoproxil fumarate 300mg Tablets

0
Efavirenz 600mg/ Emtricitabine 200mg/ Tenofovir disoproxil fumarate 300mg Tablets - SĐK VN2-591-17 - Khoáng chất và Vitamin. Efavirenz 600mg/ Emtricitabine 200mg/ Tenofovir disoproxil fumarate 300mg Tablets Viên nén bao phim - Efavirenz 600mg; Emtricitabin 200mg; Tenofovir disoproxil fumarat 300mg

Metformin Hydrochloride Tablets BP 500mg

0
Metformin Hydrochloride Tablets BP 500mg - SĐK VN-4163-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metformin Hydrochloride Tablets BP 500mg Viên nén bao phim-500mg - Metformin hydrochloride

Glimsure 1

0
Glimsure 1 - SĐK VN-22287-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimsure 1 Viên nén - Glimepirid lmg

Glimsure 3

0
Glimsure 3 - SĐK VN-22288-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimsure 3 Viên nén - Glimepirid 3mg

Glimsure 4

0
Glimsure 4 - SĐK VN-22289-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimsure 4 Viên nén - Glimepirid 4mg

Onchofin 250

0
Onchofin 250 - SĐK VN-9942-10 - Thuốc khác. Onchofin 250 Viên nén - Terbinafine Hydrochloride

Nước cất Tiêm Tiệt trùng

0
Nước cất Tiêm Tiệt trùng - SĐK H02-122-01 - Thuốc khác. Nước cất Tiêm Tiệt trùng Dung dịch - Nước cất pha tiêm

Ampicillin Trihydrate

0
Ampicillin Trihydrate - SĐK VN-10742-10 - Thuốc khác. Ampicillin Trihydrate Bột nguyên liệu - Ampicillin Trihydrate

Dansetron 4

0
Dansetron 4 - SĐK VN-13491-11 - Thuốc khác. Dansetron 4 Viên nén bao phim - Ondansetron hydrochloride dihydrat

Dansetron 8

0
Dansetron 8 - SĐK VN-13492-11 - Thuốc khác. Dansetron 8 Viên nén bao phim - Ondansetron clorhydrate dihydrate