Danh sách

Tramadol Stada

0
Tramadol Stada - SĐK VNA-3499-00 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tramadol Stada Thuốc tiêm - Tramadol hydrochloride

Auronim

0
Auronim - SĐK VN-0037-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Auronim Viên nén-100mg - Nimesulide

Lubrex Extra

0
Lubrex Extra - SĐK VD-4453-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Lubrex Extra Viên nang - Glucosamine sulfate natri chloride, Natri chondroitin sulfate

Danizane 5

0
Danizane 5 - SĐK VD-5301-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Danizane 5 Viên nang - Serratiopeptidase