Danh sách

Ketex

0
Ketex - SĐK VN-6776-02 - Khoáng chất và Vitamin. Ketex Viên bao phim - Telithromycin

Lantus

0
Lantus - SĐK VN-7772-03 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Lantus Dung dịch tiêm - Insulin glargine

Lantus

0
Lantus - SĐK VN-7773-03 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Lantus Dung dịch tiêm - Insulin glargine

Amaryl

0
Amaryl - SĐK VN-7774-03 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Amaryl Viên nén - Glimepiride

Amaryl

0
Amaryl - SĐK VN-7775-03 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Amaryl Viên nén - Glimepiride

Amaryl

0
Amaryl - SĐK VN-7776-03 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Amaryl Viên nén - Glimepiride

Tritace

0
Tritace - SĐK VN-7058-02 - Thuốc tim mạch. Tritace Viên nén - Ramipril

Tritace

0
Tritace - SĐK VN-7057-02 - Thuốc tim mạch. Tritace Viên nén - Ramipril

Tavanic

0
Tavanic - SĐK VN-5381-01 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tavanic Viên nén bao phim - Levofloxacine

Tavanic

0
Tavanic - SĐK VN-5383-01 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tavanic Dung dịch tiêm truyền - Levofloxacine