Danh sách

Alcomet

0
Alcomet - SĐK VN-19789-16 - Thuốc khác. Alcomet Viên nén bao phim - Metadoxin 500 mg

Lipiroz-10

0
Lipiroz-10 - SĐK VN-22295-19 - Thuốc tim mạch. Lipiroz-10 Viên nén bao phim - Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 10mg

Destor

0
Destor - SĐK VN-5848-08 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Destor Viên nén bao phim - Desloratadine

Alerday-120 Tablets

0
Alerday-120 Tablets - SĐK VN-6918-08 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Alerday-120 Tablets Viên nén bao phim - Fexofenadine Hydrochloride

Fexon-120

0
Fexon-120 - SĐK VN-7467-09 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fexon-120 Viên nén bao phim - Fexofenadine hydrochloride

Destor

0
Destor - SĐK VN-19790-16 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Destor Viên nén bao phim - Desloratadin 5mg

Coxnis-200

0
Coxnis-200 - SĐK VN-9457-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Coxnis-200 Viên nang - Celecoxib

Coxnis-100

0
Coxnis-100 - SĐK VN-9456-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Coxnis-100 Viên nang - Celecoxib

Osteocart

0
Osteocart - SĐK VN-5850-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Osteocart Viên nén bao phim 500mg Glucosamin sulfate, 200mg - Glucosamin sulphate, Chondroitin sulfate

Acedol

0
Acedol - SĐK VN-7979-09 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Acedol Viên nén bao phim - Aceclofenac