Danh sách

Metronidazole 500mg/100ml

0
Metronidazole 500mg/100ml - SĐK VN-7061-02 - Khoáng chất và Vitamin. Metronidazole 500mg/100ml Bột pha dung dịch tiêm truyền - Metronidazole

Sterile Potassium Chloride Concentrate

0
Sterile Potassium Chloride Concentrate - SĐK VN-7778-03 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sterile Potassium Chloride Concentrate Dung dịch truyền - potassium chloride

Sterile Potassium Chloride Concentrate

0
Sterile Potassium Chloride Concentrate - SĐK VN-7779-03 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sterile Potassium Chloride Concentrate Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền - potassium chloride

Sterile Potassium Chloride Concentrate

0
Sterile Potassium Chloride Concentrate - SĐK VN-7778-03 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sterile Potassium Chloride Concentrate Dung dịch truyền - potassium chloride

Sterile Potassium Chloride Concentrate

0
Sterile Potassium Chloride Concentrate - SĐK VN-7779-03 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sterile Potassium Chloride Concentrate Dung dịch đậm đặc để pha tiêm truyền - potassium chloride

Aminoplasmal 10%

0
Aminoplasmal 10% - SĐK VN-9799-05 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Aminoplasmal 10% Dung dịch tiêm truyền - Các acid Amin

Aminoplasmal 10%E

0
Aminoplasmal 10%E - SĐK VN-7063-02 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Aminoplasmal 10%E Dung dịch truyền - Các acid Amin

Aminoplasmal 5%E

0
Aminoplasmal 5%E - SĐK VN-7064-02 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Aminoplasmal 5%E Dung dịch truyền - Các acid Amin

4,2 % W/V Sodium Bicarbonate

0
4,2 % W/V Sodium Bicarbonate - SĐK VN-7062-02 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. 4,2 % W/V Sodium Bicarbonate Dung dịch truyền - sodium bicarbonate, Disodium Edetate 2H2O

Compound Sodium Lactate

0
Compound Sodium Lactate - SĐK VN-2592-07 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Compound Sodium Lactate Dung dịch tiêm truyền - sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride, Sodium lactate