Danh sách

Ciprobay 500

0
Ciprobay 500 - SĐK VN-1594-06 - Khoáng chất và Vitamin. Ciprobay 500 Viên nén bao phim-Ciprofloxacin 500mg - Ciprofloxacin hydrochloride

Ciprobay 200

0
Ciprobay 200 - SĐK VN-1593-06 - Khoáng chất và Vitamin. Ciprobay 200 Dịch truyền-Ciprofloxacin 200mg/100mg - Ciprofloxacin hydrochloride

Yaz

0
Yaz - SĐK VN-21181-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Yaz Viên nén bao phim - Mỗi viên chứa Drospirenone 3,0mg; Ethinylestradiol 0,02mg

Qlaira

0
Qlaira - SĐK VN2-437-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Qlaira viên nén bao phim - 2 viên nén vàng thẫm, mỗi viên chứa estradiol valerate 3 mg; 5 viên nén đỏvừa, mỗi viên chứa estradiol valerate 2mg và dienogest 2 mg; 17 viên nén màu vàng nhạt, mỗi viên chứa 2 mg estradiol valerate

Levitra ODT

0
Levitra ODT - SĐK VN2-107-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Levitra ODT Viên nén tan trong miệng - Vardenafil (dưới dạng Vardenafil HCl trihydrate) 10mg

Glucobay 100

0
Glucobay 100 - SĐK VN-9800-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glucobay 100 Viên nén bao phim - Acarbose

Glucobay 50

0
Glucobay 50 - SĐK VN-9801-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glucobay 50 Viên nén bao phim - Acarbose

Progynova

0
Progynova - SĐK VN-5856-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Progynova Viên nén bao đường - Estradiol Valerate

Progynova

0
Progynova - SĐK VN-6931-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Progynova Viên nén bao đường - Estradiol valerate

Levitra

0
Levitra - SĐK VN-6930-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Levitra Viên nén bao phim - Vardenafil