Danh sách

Ceftidin

0
Ceftidin - SĐK VN-5008-10 - Khoáng chất và Vitamin. Ceftidin Bột pha tiêm - Ceftazidime pentahydrate

Clar

0
Clar - SĐK VN-8455-09 - Thuốc khác. Clar Viên nén bao phim -

Ceftidin

0
Ceftidin - SĐK VN-5008-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ceftidin Bột pha tiêm - Ceftazidime pentahydrate

Cefabact

0
Cefabact - SĐK VN-5007-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefabact Bột pha tiêm - Cefotaxime Sodium

Lykalyfaxone

0
Lykalyfaxone - SĐK VN-9008-09 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Lykalyfaxone Bột pha tiêm - Ceftriaxone

Cedine 500

0
Cedine 500 - SĐK VN-7896-09 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cedine 500 Viên nang - Cefradine

Piperbact 4,5gm

0
Piperbact 4,5gm - SĐK VN-15731-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Piperbact 4,5gm Bột pha tiêm - Piperacillin natri, Tazobactam natri

Lypime

0
Lypime - SĐK VN-16586-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Lypime Bột pha tiêm - Cefepime (dưới dạng Cefepime hydrochloride) 1g