Danh sách

Infesol E 6%

0
Infesol E 6% - SĐK VN-8903-04 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Infesol E 6% Dung dịch tiêm truyền - Các acid Amin

Alvesin 10 E

0
Alvesin 10 E - SĐK VN-8902-04 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Alvesin 10 E Dung dịch tiêm truyền - Các acid Amin

Alvesin 40

0
Alvesin 40 - SĐK VN-9925-05 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Alvesin 40 Dung dịch tiêm truyền - Các acid Amin và muối khoáng

Alvesin 6 E

0
Alvesin 6 E - SĐK VN-0053-05 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Alvesin 6 E Dung dịch tiêm truyền - Các acid Amin

Siofor 1000

0
Siofor 1000 - SĐK VN-1597-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Siofor 1000 Viên nén bao phim-1000mg - Metformin hydrochloride

Siofor 500

0
Siofor 500 - SĐK VN-1598-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Siofor 500 Viên nén bao phim-500mg - Metformin hydrochloride

Siofor 850

0
Siofor 850 - SĐK VN-1599-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Siofor 850 Viên nén bao phim-850mg - Metformin hydrochloride

Maninil 175

0
Maninil 175 - SĐK VN-7529-03 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Maninil 175 Viên nén - Glibenclamide

Maninil 35

0
Maninil 35 - SĐK VN-7530-03 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Maninil 35 Viên nén - Glibenclamide

Maninil 5

0
Maninil 5 - SĐK VN-0055-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Maninil 5 Viên nén-5mg - Glibenclamide