Danh sách

Magna

0
Magna - SĐK VN-10765-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Magna Viên nén - Glimepiride

Magna

0
Magna - SĐK VN-10767-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Magna Viên nén - Glimepiride

Magna

0
Magna - SĐK VN-10766-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Magna Viên nén - Glimepiride

Maninil 3,5

0
Maninil 3,5 - SĐK VN-14011-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Maninil 3,5 Viên nén - Glibenclamide

Maninil 5

0
Maninil 5 - SĐK VN-15230-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Maninil 5 Viên nén - Glibenclamide
Thuốc Maninil 5 - SĐK VN-12880-11

Maninil 5

0
Maninil 5 - SĐK VN-12880-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Maninil 5 Viên nén - Glibenclamide

Siofor 850

0
Siofor 850 - SĐK VN-14469-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Siofor 850 Viên nén bao phim - Metformin Hydrochloride

Siofor 850

0
Siofor 850 - SĐK VN-14468-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Siofor 850 Viên nén bao phim - Metformin Hydrochloride

Siofor 850

0
Siofor 850 - SĐK VN-14467-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Siofor 850 Viên nén bao phim - Metformin Hydrochloride

Siofor 500

0
Siofor 500 - SĐK VN-14466-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Siofor 500 Viên nén bao phim - Metformin Hydrochloride