Danh sách

Androgel

0
Androgel - SĐK VN-20233-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Androgel Gel dùng ngoài - Mỗi gói 5g chứa Testosteron 50mg
Thuốc Utrogestan 200mg - SĐK VN-19020-15

Utrogestan 200mg

0
Utrogestan 200mg - SĐK VN-19020-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Utrogestan 200mg Viên nang mềm - Progesterone (dạng hạt mịn) 200mg
Thuốc Utrogestan 100mg - SĐK VN-19019-15

Utrogestan 100mg

0
Utrogestan 100mg - SĐK VN-19019-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Utrogestan 100mg Viên nang mềm - Progesterone (dạng hạt mịn) 100mg

Oestrogel 0.06%

0
Oestrogel 0.06% - SĐK VN-20130-16 - Thuốc khác. Oestrogel 0.06% Gel bôi da - Estradiol 0,06%