Danh sách

Huonsdin

0
Huonsdin - SĐK VN-9933-05 - Thuốc đường tiêu hóa. Huonsdin Dung dịch tiêm - Ranitidine

Newpenem

0
Newpenem - SĐK VN-0067-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Newpenem Bột pha tiêm - Imipenem, Cilastatin

Yuyubonky Soft Capsules

0
Yuyubonky Soft Capsules - SĐK VN-8912-04 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Yuyubonky Soft Capsules Viên nang mềm - Calcitriol

Tydol 250 250mg

0
Tydol 250 250mg - SĐK VD-1087-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tydol 250 250mg Bột pha uống - Paracetamol

Tramadol capsules

0
Tramadol capsules - SĐK VN-1129-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tramadol capsules Viên nang-50mg - Tramadol hydrochloride

Prednisolon 5mg

0
Prednisolon 5mg - SĐK VNB-0965-01 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Prednisolon 5mg Viên nén - Prednisolone

Presolon Tablet 16mg

0
Presolon Tablet 16mg - SĐK VN-5014-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Presolon Tablet 16mg Viên nén - Methylprednisolone

Orateo

0
Orateo - SĐK VN-8365-04 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Orateo Viên nang - Glucosamine

Newketocin Inj

0
Newketocin Inj - SĐK VN-1612-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Newketocin Inj Dung dịch tiêm-30mg/ml - Ketorolac tromethamine

Newwocomin Cap

0
Newwocomin Cap - SĐK VN-9275-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Newwocomin Cap Viên nang - Glucosamine