Danh sách

Trajenta

0
Trajenta - SĐK VN1-748-12 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Trajenta Viên bao phim - Linagliptin

Buscopan

0
Buscopan - SĐK VN-21583-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Buscopan Dung dịch tiêm - Hyoscin butylbromid 20mg/ml

Jardiance

0
Jardiance - SĐK VN2-606-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Jardiance Viên bao phim - Empagliflozin 25mg
Thuốc Jardiance - SĐK VN2-605-17

Jardiance

0
Jardiance - SĐK VN2-605-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Jardiance Viên bao phim - Empagliflozin 10mg
Thuốc Trajenta duo - SĐK VN3-4-16

Trajenta duo

0
Trajenta duo - SĐK VN3-4-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Trajenta duo Viên bao phim - Linagliptin 2,5 mg; Metformin hydrochloride 1000 mg
Thuốc Trajenta - SĐK VN-17273-13

Trajenta

0
Trajenta - SĐK VN-17273-13 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Trajenta Viên bao phim - Linagliptin 5mg

Trajenta duo

0
Trajenta duo - SĐK VN2-498-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Trajenta duo Viên bao phim - Linagliptin 2,5 mg; Metformin hydrochloride 850 mg

Trajenta duo

0
Trajenta duo - SĐK VN3-5-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Trajenta duo Viên bao phim - Linagliptin 2,5 mg; Metformin hydrochloride 500 mg

Bisoltussin

0
Bisoltussin - SĐK VN-5026-10 - Thuốc khác. Bisoltussin Si rô - Dextromethorphan HBr

Actilyse

0
Actilyse - SĐK VN1-193-09 - Thuốc khác. Actilyse Bột đông khô pha tiêm truyền -