Danh sách

Theresol

0
Theresol - SĐK VD-5791-08 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Theresol Thuốc bột - Glucose, natri clorid, natri citrat, kali clorid

Neopolin

0
Neopolin - SĐK VN-0071-06 - Thuốc phụ khoa. Neopolin Viên nang mềm đặt âm đạo - Neomycin, Nystatin, Polymyxin B

Alpuls

0
Alpuls - SĐK VN-6943-08 - Thuốc khác. Alpuls Viên nang mềm - Crataegeus 60% Ethanolic Extract, Melissa Folium Extract, Gingko Biloba Leaft extract, Garlic oil

Mezondia

0
Mezondia - SĐK VN-2120-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Mezondia Viên nang-80mg - Thymomodulin

Etaroxe

0
Etaroxe - SĐK VN-9949-05 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Etaroxe Viên nén bao phim - Ofloxacin

Fineotal Chewable Tablet

0
Fineotal Chewable Tablet - SĐK VN-1131-06 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Fineotal Chewable Tablet Viên nhai - Meclizine hydrochloride, Scopolamine hydrobromide

Dexlomi

0
Dexlomi - SĐK VN-0070-06 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Dexlomi Viên nén - Betamethasone, Dexchlorpheniramine

Bolorate

0
Bolorate - SĐK VN-2111-06 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Bolorate Viên nend-10mg - Loratadine

Danceta

0
Danceta - SĐK VN-2616-07 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Danceta Viên nén-10mg - Loratadine

Levohistil Tablet

0
Levohistil Tablet - SĐK VN-10793-10 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Levohistil Tablet Viên nén bao phim - Levocetirizine hydrochloride