Danh sách

Subsyde CR

0
Subsyde CR - SĐK VN-9709-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Subsyde CR Viên nang phóng thích hoạt chất có kiểm soát - Diclofenac

Subsyde-M

0
Subsyde-M - SĐK VN-0981-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Subsyde-M Gel-tương đương 1% Diclofenac natri - Diclofenac diethylamine

Lotemp suspension

0
Lotemp suspension - SĐK VN-5603-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Lotemp suspension Hỗn dịch uống - Paracetamol

Lotemp

0
Lotemp - SĐK VN-8273-04 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Lotemp Dung dịch uống - Paracetamol

Terapep

0
Terapep - SĐK VN-10531-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Terapep Viên nén bao tan trong ruột - Serratiopeptidase

Terapep 10mg

0
Terapep 10mg - SĐK VN-10532-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Terapep 10mg Viên nén bao tan trong ruột - Serratiopeptidase

Terapep 2,5mg

0
Terapep 2,5mg - SĐK VN-10533-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Terapep 2,5mg Viên nén bao tan trong ruột - Serratiopeptidase

Subsyde-M

0
Subsyde-M - SĐK VN-17194-13 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Subsyde-M Gel - Diclofenac sodium (dưới dạng Diclofenac diethylamine) 1,0% (w/w); Dầu lanh 3% (w/w); Methyl salicylate 10% (w/w); Menthol 5% (w/w)