Danh sách

Neucarmin

0
Neucarmin - SĐK VN-15252-12 - Thực phẩm chức năng. Neucarmin Viên nén bao phim - Casein hydrolysate

Su Sung Porginal

0
Su Sung Porginal - SĐK VN-15253-12 - Thuốc phụ khoa. Su Sung Porginal Viên nang mềm đặt âm đạo - Neomycin (dưới dạng Neomycin sulfate); Nystatin; polymycin B sulfate
Thuốc Neopolin - SĐK VN-12896-11

Neopolin

0
Neopolin - SĐK VN-12896-11 - Thuốc phụ khoa. Neopolin Viên nang mềm đặt âm đạo - Neomycin; Nystatin; Polymycin B sulfate

Silgoma

0
Silgoma - SĐK VN-14020-11 - Thuốc khác. Silgoma Viên nang mềm - L Cystein; Cholin Hydrogen tatrate

Lysomole

0
Lysomole - SĐK VN-12895-11 - Thuốc khác. Lysomole Viên nén - Lysozyme chloride

Colmitine

0
Colmitine - SĐK VN-13519-11 - Thuốc khác. Colmitine Viên nang - Crystallized Glucosamin sulfate

SK Albumin 20%

0
SK Albumin 20% - SĐK VN-15743-12 - Thuốc khác. SK Albumin 20% Dung dịch tiêm - Albumin (Human)

Boram hemodin

0
Boram hemodin - SĐK VN-14482-12 - Thuốc khác. Boram hemodin Viên nang mềm - Dried ferrous sulfate , Acid folic, Cyanocobalamin, DL-serine

Unigance

0
Unigance - SĐK VN-12902-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Unigance Dung dịch tiêm - L-Ornithine -L-aspartate

Helotec

0
Helotec - SĐK VN-12901-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Helotec Dung dịch tiêm - L-Ornithine -L-aspartate