Danh sách

Erycin 500

0
Erycin 500 - SĐK VN-5404-01 - Khoáng chất và Vitamin. Erycin 500 Viên nén bao phim - Erythromycin

Claricin 500

0
Claricin 500 - SĐK VN-5401-01 - Khoáng chất và Vitamin. Claricin 500 Viên nén - Clarithromycin

Oracap 20

0
Oracap 20 - SĐK VNA-2398-04 - Thuốc đường tiêu hóa. Oracap 20 Viên nang cứng - Omeprazole

Milan Kit

0
Milan Kit - SĐK VN-5406-01 - Thuốc đường tiêu hóa. Milan Kit Viên nén, viên nang - Lansoprazole (30mg), Tinidazole (500mg), Clarithromycin (250mg)

Hyoscine Butylbromide

0
Hyoscine Butylbromide - SĐK VN-5405-01 - Thuốc đường tiêu hóa. Hyoscine Butylbromide Viên nén - Hyoscine butylbromide

Erycin 500

0
Erycin 500 - SĐK VN-5404-01 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Erycin 500 Viên nén bao phim - Erythromycin

Claricin 500

0
Claricin 500 - SĐK VN-5401-01 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Claricin 500 Viên nén - Clarithromycin