Danh sách

Dầu gió xanh Uphace Lion

0
Dầu gió xanh Uphace Lion - SĐK VNA-3165-00 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu gió xanh Uphace Lion Thuốc dùng ngoài - Camphor, Menthol, Methyl Salixylate, Tinh dầu quế,

Ciprobid

0
Ciprobid - SĐK VN-7550-03 - Khoáng chất và Vitamin. Ciprobid Dung dịch truyền - Ciprofloxacin

Cifomed 500

0
Cifomed 500 - SĐK VD-2212-06 - Khoáng chất và Vitamin. Cifomed 500 Viên nén bao phim - Ciprofloxacin

Ceftriaxone for Injection

0
Ceftriaxone for Injection - SĐK VN-9005-04 - Khoáng chất và Vitamin. Ceftriaxone for Injection Thuốc bột pha tiêm - Ceftriaxone

Ceftazidime

0
Ceftazidime - SĐK VN-1772-06 - Khoáng chất và Vitamin. Ceftazidime Bột đông khô pha tiêm-1000mg - Ceftazidime

Cefotaxime for injection

0
Cefotaxime for injection - SĐK VN-8093-04 - Khoáng chất và Vitamin. Cefotaxime for injection Thuốc bột pha tiêm - Cefotaxime

Vageston 100

0
Vageston 100 - SĐK VN-9301-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Vageston 100 Viên nang mềm - Progesterone

Vageston 200

0
Vageston 200 - SĐK VN-9302-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Vageston 200 Viên nang mềm - Progesterone

Ovidac 5K

0
Ovidac 5K - SĐK VN-9518-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Ovidac 5K Thuốc bột pha tiêm - Chorionic gonadotrophine

Euglim 2

0
Euglim 2 - SĐK VN-9008-04 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Euglim 2 Viên nén - Glimepiride