Danh sách

Cadglim 2

0
Cadglim 2 - SĐK VN-6077-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Cadglim 2 Viên nén - Glimepiride

Cadglim 1

0
Cadglim 1 - SĐK VN-6076-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Cadglim 1 Viên nén - Glimepiride

Cadglim 4

0
Cadglim 4 - SĐK VN-6078-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Cadglim 4 Viên nén - Glimepiride

Cadglim 2

0
Cadglim 2 - SĐK VN-18179-14 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Cadglim 2 Viên nén - Glimepiride 2mg

Cadglim 4

0
Cadglim 4 - SĐK VN-19024-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Cadglim 4 Viên nén - Glimepirid 4mg

Haem-F

0
Haem-F - SĐK VN-7101-08 - Thuốc khác. Haem-F Viên nang mềm gelatin - Folic acid; sắt fumarat; Cyanocobalamin; kẽm sulfate monohydrate

Carticare

0
Carticare - SĐK VN-7099-08 - Thuốc khác. Carticare Viên nén bao phim - Glucosmin sulfat kali clorid; Chondroitin sulphat natri

Losium 50

0
Losium 50 - SĐK VN-13089-11 - Thuốc khác. Losium 50 Viên nén bao phim - Losartan Kali

Tam Bac 50 Suspension

0
Tam Bac 50 Suspension - SĐK VN-14497-12 - Thuốc khác. Tam Bac 50 Suspension Bột pha hỗn dịch uống - Cefpodoxim proxetil

ST-Pase

0
ST-Pase - SĐK VN-18183-14 - Thuốc khác. ST-Pase Bột đông khô pha tiêm tĩnh mạch - Streptokinase 1500000 IU