Danh sách

Nodon

0
Nodon - SĐK VN-9016-04 - Thuốc tim mạch. Nodon Viên nén - Nebivolol

Teli 40

0
Teli 40 - SĐK VN-16604-13 - Thuốc tim mạch. Teli 40 Viên nén - Telmisartan 40mg

Teli 80

0
Teli 80 - SĐK VN-16605-13 - Thuốc tim mạch. Teli 80 Viên nén - Telmisartan 80mg

Allerstat 120

0
Allerstat 120 - SĐK VN-6829-02 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Allerstat 120 Viên nén bao phim - Fexofenadine

Allerstat 180

0
Allerstat 180 - SĐK VN-6830-02 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Allerstat 180 Viên nén bao phim - Fexofenadine

Zeptop

0
Zeptop - SĐK VN-3950-07 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Zeptop Viên nén bao phim - Cetirizine hydrochloride

Montelast 5

0
Montelast 5 - SĐK VN-4375-07 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Montelast 5 Viên nén nhai-5mg Montelukast - Natri Montelukast

Allerstat 120

0
Allerstat 120 - SĐK VN-4876-07 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Allerstat 120 Viên nén bao phim - Fexofenadine hydrochloride

Allerstat 180

0
Allerstat 180 - SĐK VN-4877-07 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Allerstat 180 Viên nén bao phim - Fexofenadine hydrochloride

Lorfast

0
Lorfast - SĐK VN-6079-08 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Lorfast Viên nén không bao - Loratadine