Danh sách

Genotin

0
Genotin - SĐK VN-19027-15 - Thuốc phụ khoa. Genotin Viên nén không bao đặt âm đạo - Metronidazole 500mg; Neomycin sulphate 65000IU (#108,3mg); Nystatin 100.000IU (#22,73mg)

Geflurfen

0
Geflurfen - SĐK VN-19026-15 - Thuốc khác. Geflurfen Viên nén bao phim - FIurbiprofen 100mg