Danh sách

Preforin Injection

0
Preforin Injection - SĐK VN-19572-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Preforin Injection Bột đông khô pha tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch - Methylprednisolon (dưới dạng Methyiprednisolon natri succinat) 40mg

Umoxgel Suspension

0
Umoxgel Suspension - SĐK VN-19570-16 - Thuốc khác. Umoxgel Suspension Hỗn dịch uống - Mỗi 100ml chứa Colloidal Aluminium phosphat 61,9g; Magnesium oxide 0,7625g

Oxyvagin

0
Oxyvagin - SĐK VN-20133-16 - Thuốc khác. Oxyvagin Dung dịch tiêm - Oxytocin 10IU/ml

Il-yang Almagate 1.0g suspension

0
Il-yang Almagate 1.0g suspension - SĐK VN-18827-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Il-yang Almagate 1.0g suspension Hỗn dịch uống - Almagate 6,67 g/100ml

Drotavep 40mg tablets

0
Drotavep 40mg tablets - SĐK VN-20665-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Drotavep 40mg tablets Viên nén - Drotaverin hydrochlorid 40mg
Thuốc Ilmagino 1.5g suspension - SĐK VN-18826-15

Ilmagino 1.5g suspension

0
Ilmagino 1.5g suspension - SĐK VN-18826-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Ilmagino 1.5g suspension Hỗn dịch uống - Almagate 10 g/100ml

Genfranson cream

0
Genfranson cream - SĐK VN-18828-15 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Genfranson cream Kem bôi da - Mỗi g kem chứa Betamethasone dipropionate 0,64mg; Clotrimazole 10mg; Gentamicin (dưới dạng Gentamicin sulfat) 1mg

Pectomucil Soft Capsule

0
Pectomucil Soft Capsule - SĐK VN-18829-15 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Pectomucil Soft Capsule Viên nang mềm - Isotretinoin 20mg

Acutrine 20 Soft capsule

0
Acutrine 20 Soft capsule - SĐK VN-19029-15 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Acutrine 20 Soft capsule Viên nang mềm - Isotretinoin 20mg

Newgenasada cream

0
Newgenasada cream - SĐK VN-19571-16 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Newgenasada cream Kem bôi da - Betamethason, Clotrimazol , Gentamicin