Danh sách

Superstat 2

0
Superstat 2 - SĐK VN-10176-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Superstat 2 Viên nén không bao - Glimepiride

Metokey-5

0
Metokey-5 - SĐK VN-9152-09 - Thuốc khác. Metokey-5 Viên nén không bao -

Ridhay

0
Ridhay - SĐK VN-10175-10 - Thuốc khác. Ridhay Dung dịch nhỏ mắt, tai - Gentamycin sulfat

I-Gesic

0
I-Gesic - SĐK VN-10174-10 - Thuốc khác. I-Gesic Thuốc nhỏ mắt - Diclofenac sodium

Centaurcip

0
Centaurcip - SĐK VN-10975-10 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Centaurcip Dung dịch nhỏ mắt/tai - Ciprofloxacin Hydrochloride

Sinatuss

0
Sinatuss - SĐK VN-11846-11 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Sinatuss Thuốc nhỏ mũi - Oxymetazoline Hydrochloride

Leeflox 1,5%

0
Leeflox 1,5% - SĐK VN-12398-11 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Leeflox 1,5% Thuốc nhỏ mắt/tai - Levofloxacin hemihydrate

Centaurcip

0
Centaurcip - SĐK VN-14021-11 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Centaurcip Thuốc mỡ tra mắt - Ciprofloxacin Hydrochloride

Centaurcip

0
Centaurcip - SĐK VN-14021-11 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Centaurcip Thuốc mỡ tra mắt - Ciprofloxacin Hydrochloride

Losatrust-25

0
Losatrust-25 - SĐK VN-6594-08 - Thuốc tim mạch. Losatrust-25 Viên nén bao phim - Losartan potassium