Danh sách

Rosuvastatin

0
Rosuvastatin - SĐK VD-31439-19 - Thuốc tim mạch. Rosuvastatin Viên nén bao phim - Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) 20mg

Erythromycin

0
Erythromycin - SĐK VD-31437-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Erythromycin Viên nén bao phim - Erythromycin (dưới dạng Erythromycin stearat 693,5mg) 500mg

Metyldron

0
Metyldron - SĐK VD-31438-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Metyldron Viên nén - Methylprednisolon 16mg

Cirocol

0
Cirocol - SĐK VD-31436-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cirocol Viên nén - Paracetamol 500 mg; Cafein 30 mg