Danh sách

Predmex-Nic

0
Predmex-Nic - SĐK VD-27669-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Predmex-Nic Viên nang cứng (hồng - xanh) - Dexamethason (dưới dạng Dexamethason acetat) 0,5mg

Methylprednisolone

0
Methylprednisolone - SĐK VD-33251-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Methylprednisolone Viên nén (màu xanh) - Methylprednisolon 16mg

Betamex

0
Betamex - SĐK VD-26045-17 - Thuốc khác. Betamex Viên nang cứng (xanh - trắng) - Betamethason 0,5mg

Tolpernic

0
Tolpernic - SĐK VD-26047-17 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Tolpernic Viên nén bao phim - Tolperison hydrochlorid 50mg

Tolpernic – 150

0
Tolpernic - 150 - SĐK VD-26048-17 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Tolpernic - 150 Viên nén bao phim - Tolperison hydrochlorid 150mg

Ursodex

0
Ursodex - SĐK VD-30206-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Ursodex Viên nang mềm - Acid ursodeoxycholic 300mg

Tagimex

0
Tagimex - SĐK VD-25571-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Tagimex Viên nén bao phim - Cimetidin 300mg

Pancres

0
Pancres - SĐK VD-25570-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Pancres Viên nén bao tan trong ruột - Pancreatin 170mg (tương ứng với 238 IU Protease, 3400IU Lipase, 4080 IU Amylase)

Tagimex

0
Tagimex - SĐK VD-29600-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Tagimex Viên nang cứng - Cimetidin 300mg

Pantonic-40

0
Pantonic-40 - SĐK VD-29597-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Pantonic-40 Viên nén bao phim tan trong ruột - Pantoprazol (dưới dạng pantoprazol natri) 40mg