Danh sách

Glicompid

0
Glicompid - SĐK VN-0293-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glicompid Viên nén-2mg - Glimepiride

Glifose tablets 82mg

0
Glifose tablets 82mg - SĐK VN-2269-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glifose tablets 82mg Viên nén-80mg - Gliclazide

Motomin

0
Motomin - SĐK VN-19032-15 - Thuốc khác. Motomin Dung dịch tiêm truyền - Mỗi 100ml có chứa L-Isoleucine 560mg; L-Leucine 1250mg; Lysine acetate 1240mg; L-Methionine 350mg; L-Phenylalanine 935mg; L-Threonine 650mg; L-Tryptophan 130mg; L-Valine 450mg; L-AIanine 620mg; L-Argi

Banophin Tablet

0
Banophin Tablet - SĐK VN-2926-07 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Banophin Tablet Viên nén-10mg - Baclofen

Taquidine

0
Taquidine - SĐK VN-10088-05 - Thuốc đường tiêu hóa. Taquidine Viên nang - Lansoprazole

Penxalone EFC Tablets

0
Penxalone EFC Tablets - SĐK VN-2927-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Penxalone EFC Tablets Viên nén-40mg Pantoprazole - Pantoprazole Sodium

Zacream 200mg/gm

0
Zacream 200mg/gm - SĐK VN-15261-12 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Zacream 200mg/gm Cream - Azelaic acid

Mecyton tablets 25mg

0
Mecyton tablets 25mg - SĐK VN-2270-06 - Thuốc tim mạch. Mecyton tablets 25mg Viên nén-25mg - Captopril

Gemnpid

0
Gemnpid - SĐK VN-6180-02 - Thuốc tim mạch. Gemnpid Viên nang - Gemfibrozil

Enalatec

0
Enalatec - SĐK VN-0292-06 - Thuốc tim mạch. Enalatec Viên nén-5mg - Enalapril