Danh sách

Biobril Tablets 10mg

0
Biobril Tablets 10mg - SĐK VN-2923-07 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Biobril Tablets 10mg Viên nén-10mg - Loratadine

Ketin

0
Ketin - SĐK VN-6181-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Ketin Dung dịch tiêm - Ketoprofen

Enzdase EC

0
Enzdase EC - SĐK VN-10087-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Enzdase EC Viên nén - Serratiopeptidase

Cuine

0
Cuine - SĐK VN-6179-02 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cuine Viên nang - Glucosamine

Biophomyn Caps. 250mg

0
Biophomyn Caps. 250mg - SĐK VN-2271-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Biophomyn Caps. 250mg Viên nang cứng-250mg - Glucosamine sulfate

Syladas E.F.C tablets

0
Syladas E.F.C tablets - SĐK VN-4881-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Syladas E.F.C tablets Viên nén bao phim tan trong ruột - Serratiopeptidase

Meosikam

0
Meosikam - SĐK VN-2925-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Meosikam Viên nén-7,5mg - Meloxicam

Lamsopan tablets 90mg

0
Lamsopan tablets 90mg - SĐK VN-3596-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Lamsopan tablets 90mg Viên nén-90mg - Lysozyme Chloride

Cuine powder for oral solution

0
Cuine powder for oral solution - SĐK VN-3593-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cuine powder for oral solution Bột pha dung dịch uống-1500mg - Crystallized Glucosamine sulfate