Danh sách

Tarvicipro

0
Tarvicipro - SĐK VN-2272-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tarvicipro Dịch truyền-200mg/100ml - Ciprofloxacin

Tarvizone

0
Tarvizone - SĐK VN-2273-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tarvizone Dung dịch-500mg/100ml - Metronidazole

Streptomycin Sulfate

0
Streptomycin Sulfate - SĐK VN-6540-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Streptomycin Sulfate Bột pha dung dịch tiêm - Streptomycin

Streptomycin Sulfate

0
Streptomycin Sulfate - SĐK VN-5780-01 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Streptomycin Sulfate Bột pha dung dịch tiêm - Streptomycin

Ampicillin 1gr

0
Ampicillin 1gr - SĐK VN-6595-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ampicillin 1gr Bột pha tiêm - Ampicillin sodium